HUISHOUDELIJK REGLEMENT MC DELFCROSS

01. Het betreden van het terrein is geheel op eigen risico.
02. Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn.
03. Parkeren op het circuit en langs de openbaren weg is geheel voor eigen risico, dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van MC Delfcross .
04. Het is ten strengste verboden zich te bevinden in de zone aangeduid als:
“Verboden voor publiek”. U dient altijd achter het daarvoor geplaatste hekwerk te blijven.
05. U dient de aanwijzingen van het bestuur en of vrijwilligers van MC Delfcross op te volgen, tijdens trainingen en of wedstrijden.
06. Ten tijde dat er op het circuit gereden wordt, is het verboden zich op de baan te begeven.
07. U dient om uw eigen veiligheid en dat van een ander te letten.
08. MC Delfcross is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.
09. Bij ongeregeldheden op of nabij het circuit dient u het bestuur of dienstdoende medewerkers/ vrijwilligers hierover te informeren.
10. Iedere rijder dient in het bezit te zijn van een geldige KNMV of MON licentie, hier wordt op gehandhaafd.
11. U dient zich voor aanvang van de training of wedstrijd te melden in de kantine.
12. Bij een training ontvangt u tegen betaling een polsbandje, welke om de pols gedragen dient te worden, wat recht geeft om gebruikte maken van het circuit.
13. Het is ten strengste verboden om afgewerkte oliën en of koelvloeistoffen op het terrein te deponeren, bij overtreding hiervan valt het onder een milieu delict.
14. Het gebruik van een milieumat is verplicht.
15. Het is verboden om in het rennerskwartier te rijden.
16. Tijdens de wedstrijden vindt er een geluidsmeting plaats, conform de norm van de KNMV. Let op uw DB
17. U dient uw afval in de daarvoor bestemde container te deponeren.

NB. MC Delfcross kan nimmer aansprakelijk gesteld worden, in welke vorm dan ook van uw aanwezigheid op ons circuit.


Een nette gast verdient een gezellige gastheer!

 

Wie kan er bij ons rijden?

Iedereen vanaf 5 jaar en die in het bezit is van een geldige licentie of verzekeringsbewijs.
Voor de aller kleinsten hebben wij een mini baan.

Ons circuit is geschikt voor solo motoren, quads en zijspannen

Wanneer kun je bij ons rijden?

Tijdens de openingstijden, deze zijn:

In de zomertijd
Woensdag vanaf 16:00 uur tot 21:00uur
Zondag vanaf 11:00 uur tot 17:00 uur

In de wintertijd
Zondag vanaf 11:00 uur tot 17:00 uur

Kan ik mijn motor ook schoon maken op het circuit?

Ja wij hebben een afspuitplaats op ons circuit.

Wanneer heb je een licentie nodig?

Als je wilt crossen, heb je een district licentie van de KNMV. Deze dient online aangevraagd te worden: https://mijn.knmv.nl/Default.aspx?pid=1130.

De kosten voor een KNMV districtslicentie bedragen € 60,- per kalenderjaar.

Wat kost een lidmaatschap

Een lidmaatschap kost per kalenderjaar € 100,-.

Deze is geldig van 1 januari t/m 31 december.

 
In de zomertijd:
Woensdag
Zondag
16:00uur tot 21:00uur
11:00uur tot 17:00uur

In de wintertijd:
Zondag 11:00uur tot 17:00uur


06-06 1e clubwedstrijd
08-07 2e clubwedstrijd
21-10 2 uurscross
   Circuit en postadres


Oosterlaan 5
9936 HN Farmsum
Tel.: 0596-611 220
janiquedrijfhout@gmail.com

Openingstijden


In de zomertijd:
Woensdag 18:30uur tot 21:00uur
Zondag 11:00uur tot 17:00uur
In de wintertijd:
Zondag 11:00uur tot 17:00uur
Website door Mark Pater en Motocrossplanet.nl